Despre Noi Programe Ajută și Donează Contact
en hu

Ordinul de Malta

Serviciul de Ajutor Maltez în România este una dintre organizaţiile umanitare ale Ordinului Suveran, Militar şi Ospitalier al Sfântului Ioan Botezătorul de Ierusalim, de Rodos şi de Malta, contribuind la transmiterea unei tradiţii de aproape zece secole în ajutorarea nevoiaşilor şi protejarea bolnavilor.

Aproape 1000 de ani de istorie, 1000 de ani în serviciul umanităţii

În zorii Evului Mediu, în jurul anului 1048, califul Egiptului a acordat permisiunea unor comercianţi din vechea republică Amalfi să construiască la Ierusalim o mănăstire, o biserică şi un spital pentru a îngriji pelerinii care veneau în Ţara Sfântă. Sub îndrumarea Sf. Gérard a luat astfel naştere ordinul Sf. Ioan de Ierusalim, comunitatea monastică ce gestiona spitalul pentru pelerini, indiferent de rasa ori religia acestora.

Cavalerii, membri ai Ordinului, erau călugări care depuseseră voturile de sărăcie, castitate şi ascultare. Obligaţi să îşi asume şi funcţia de protecţie a pelerinilor şi a celor bolnavi precum şi a teritoriilor pe care cruciaţii le cuceriseră, aceştia au adăugat misiunii lor ospitaliere pe aceea de apărători ai credinţei. Au devenit ordin militar, dobândind inclusiv un teritoriu şi funcţionând ca un Stat. Aşa au fost puse bazele Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta a cărui misiune este sintetizată de deviza “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum” (Păstrarea credinţei şi ajutorarea nevoiaşilor).

În decursul secolelor a pierdut şi a dobândit teritorii (insulele Rodos sau Malta). După mai multe peregrinări, sediul ordinului se stabileşte din 1834 la Roma, pe teritoriul Statului pontifical.

ordinul-de-malta-01

Fidel istoriei sale legendare, Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta este un ordin religios, de natură tradiţional nobilă, militar-cavalerească. Cuprinde 13.500 de cavaleri şi dame, răspândiţi în peste 120 de ţări din lume.

Organizaţiile sale urmăresc aceeaşi misiune, de a-i ajuta pe cei săraci şi pe cei în nevoie. Astfel, prin programele lor umanitare ajută copii, vârstnici şi persoane cu dizabilităţi, îngrijesc bolnavi şi intervin în caz de dezastre naturale.

Subiect de drept internațional și ordin religios laic al Bisericii Catolice, Ordinul Suveran de Malta are în prezent relații bilaterale diplomatice cu peste 100 de state și Uniunea Europeană, precum și statutul de observator permanent în cadrul Națiunilor Unite. Ordinul este neutru, imparțial și apolitic.

Ordinul de Malta funcționează prin intermediul a 12 Priorate, 47 de Asociații naționale, 133 Misiuni diplomatice, 1 Agenție de ajutor la nivel mondial și 33 de Corpuri naționale de ajutor, precum și numeroase spitale, centre medicale și fundații specializate. Acesta nu urmărește niciun scop economic sau politic și nu depinde de niciun alt stat sau guvern.

Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta în România

Primele relaţii ale Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta cu poporul român datează din secolul al XIII-lea, când prin intermediul Diplomei Cavalerilor Ioaniţi, regele Ungariei Bela al IV-lea îi invită pe aceştia să se stabilească în Banat. Se consideră că primul spital din România a fost fondat de Cavalerii Ioaniţi la Oradea, înainte de aşezământul spitalicesc de la Sibiu a cărui înfiinţare este atestată la 1292.

În decembrie 1932 au fost stabilite relaţiile diplomatice, la nivel de legaţie, între România şi Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta. Relaţiile au încetat în 1948, fără a fi fost denunţate de vreuna din părţi. În 1960 a fost înfiinţată „Uniunea membrilor şi a celor decoraţi cu Meritul Ordinului Suveran de Malta”. Redenumită în 1962 “Asociaţia Română a Membrilor Ordinului Suveran Militar de Malta”, aceasta a funcţionat în exil pe toată durata regimului totalitar.

La 24 mai 1991 au fost reluate relaţiile diplomatice dintre România şi Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta. Începând din 1991, Ordinul a înfăptuit o serie de proiecte în România: dotarea şi aprovizionarea cu medicamente a spitalelor, efectuarea unor stagii de specializare pentru medici şi cadre medii din România la Şcoala de ambulanţieri de la Paris, gestionarea unor puncte sanitare, acordarea de asistenţă bătrânilor şi persoanelor cu dizabilităţi s.a.

Rugăciunea Malteză

Doamne Isuse Cristoase,
Tu m-ai chemat cu bunătate
ca să-ţi slujesc în rândul Cavalerilor de Malta.
Către Tine îndrept rugăciunea mea smerită,
prin mijlocirea Preasfintei Fecioare de Philermos,
a Sfântului Ioan Botezătorul,
a Fericitului Gerard
şi a tuturor Sfinţilor:
Fă ca viaţa şi faptele mele
să fie tot mai pătrunse de devotament
pentru Ordinul nostru.

În comuniune cu Sfânta Biserică Catolică și Apostolică,
şi cu ajutorul Tău,
doresc să-mi mărturisesc credinţa cu tărie,
s-o apăr curajos de orice atac
şi să fiu plin de dragoste faţă de aproapele,
mai ales faţă de cei săraci şi cei aflați în suferinţă.

Dăruieşte-mi tăria necesară pentru a putea trăi
ca un adevărat şi generos creştin,
fidel țelului :
Spre preamărirea lui Dumnezeu,
Pentru Pacea lumii
Şi binele Ordinului nostru. Amin.

În domeniul medical şi social a fost semnat cu statul român un “Acord de cooperare pentru asistenţă umanitară” (2002). Prevederile Acordului se aplică prin intermediul unităţilor teritoriale ale Serviciului de Ajutor Maltez din România (de exemplu sprijinirea populaţiei afectate de calamităţi naturale din România).


Ordinul întreprinde şi activităţi spirituale, cum este pelerinajul anual al Ordinului organizat la Lourdes, un punct de întâlnire spirituală a cavalerilor de Malta din întreaga lume. Cavalerii de Malta sunt însoţitori ai persoanelor cu deficienţe, în beneficiul cărora este organizat întreg evenimentul.

Cele 8 colţuri ale crucii malteze reprezintă cele 8 fericiri pe care ni le-a lăsat moştenire Isus, un program de viaţă pentru deschiderea spre valorile adevărate, luminând faptele şi atitudinile caracteristice vieţii creştine.

3 "Fericiţi cei săraci în duh,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.
4 Fericiţi cei care plâng,
pentru că ei vor fi consolaţi.
5 Fericiţi cei blânzi,
pentru că ei vor moşteni pământul.
6 Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate
pentru că ei vor fi săturaţi.
7 Fericiţi cei milostivi,
pentru că ei vor afla milostivire.
8 Fericiţi cei cu inima curată,
pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu.
9 Fericiţi făcătorii de pace,
pentru că ei vor fi numiţi fii ai lui Dumnezeu.
10 Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.”

(Lc 6,20-23)