About us Programs Help and Donate Contact
ro hu

“Familii de suflet” a intrat în a doua fază de desfășurare

Proiectul Familii de suflet a intrat în a doua fază a desfășurării sale. Finanțat prin Apelul

COERENT din cadrul Programului RO 10 – „Copii și tineri aflați în situații de risc și

inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea

incluziunii sociale”, proiectul “Familii de suflet” are ca principal obiectiv combaterea riscului de

excluziune socială a copiilor instituționalizați și a celor de etnie romă.

În perioada iulie 2015 – februarie 2016, SAMR a avut un rol important în realizarea

obiectivelor proiectului:

-a atras 20 de parteneri în Rețeaua Atelierul de Fapte Bune (cu precădere asociații și

fundații)

-a organizat 3 întâlniri în cadrul rețelei

-a identificat și selectat 50 de asistenți sociali și psihologi din structurile DGASPC și

din diverse ONG-uri clujene în vederea instruirii lor în meseria de Consilier pentru

dezvoltare personală

-a organizat 6 module ale cursului de formare, ținut pentru 2 grupe a câte 25 de

specialiști (7 întâlniri, 15 zile, 120 de ore)

-a organizat 3 mese rotunde la care au participat peste 30 de specialiști în cadrul cărora

s-au dezbătut și finalizat manualul și instrumentele care sunt folosite pentru înscrierea

familiilor de suflet, precum și întreaga metodologie utilizată în lucrul cu beneficiarii

pe durata întregului proiect

-a organizat 3 cursuri de parenting în care viitoare familii de suflet au aflat informații

despre relația cu copiii astfel încât, în cunoștință de cauză, să decidă dacă pot să se

implice pe termen lung în dezvoltarea copiilor și pentru a evita o nouă traumă printr-

un nou abandon.