Despre Noi Programe Ajută și Donează Contact
en hu

Familii de suflet

Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România, împreună cu Asociația Alfa Grup în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din cadrul Consiliului Județean Cluj, a derulat timp de un an de zile proiectul “Familii de suflet”, finanțat în Apelul COERENT, din cadrul Programului RO 10 – “Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE), 2009-2014.

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unei reţele locale şi regionale de servicii sociale care să contribuie la reducerea inegalităţii si discriminării şi la creşterea gradului de incluziune socială pentru copiii apaţinand minorităţilor şi grupurilor dezavantajate, prin dezvoltarea de măsuri si metodologii inovative care să contribuie la justiţie socială si pilotarea implementării lor în judeţele Cluj şi Sălaj, in vederea evaluării si multiplicării lor.
Obiectivele proiectului a fost:
1. Creşterea gradului de conştientizare şi implicare a 350 de persoane (autorităti locale şi societate civilă din judeţele Cluj şi Sălaj) într-o perioadă de 11 luni cu privire la soluţionarea problematicilor discriminării şi excluziunii sociale în randul copiilor instituţionalizaţi şi a celor de etnie rromă prin derularea campaniei de informare şi conştientizare, dezvoltarea unei reţele de lucru („Atelierul de fapte bune”) şi a transferului de know-how între specialişti.
2. Reducerea discriminării şi excluziunii sociale în randul a 60 de copii instituţionalizaţi şi 40 de copii de etnie rromă într-o perioadă de 11 luni prin implementarea unei metodologii de lucru inovatoare
3. Formarea a 30 de specialişti din structurile DGASPC si 20 de specialişti din reţeaua creată în vederea asumării active a unor modele inovative de lucru cu copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc (instituţionalizaţi şi a celor de etnie rromă) şi implementării acestor modele de lucru într-o perioadă de 11 luni.

Proiectul şi-a propus să dezvolte o rețea prin care să îmbunătățească măsurile de combatere a discriminării grupurilor de copii vulnerabili la excluziune socială și economică (beneficiari au fost 100 de copii instituționalizați din județul Cluj și copiii romi din comuna Dragu, județul Sălaj).
Prin proiect s-a elaborat un plan de intervenţie care a fost predat autorităţilor competente, pentru implementarea lui în folosul altor copii defavorizaţi.

În perioada iulie 2015 – august 2016, SAMR a avut un rol important în realizarea obiectivelor proiectului, după cum urmează:
– a atras 34 de parteneri în Rețeaua Atelierul de Fapte Bune (cu precădere asociații și fundații) www.atelieruldefaptebune.ro
– a organizat 7 întâlniri în cadrul rețelei
– a identificat și selectat 50 de asistenți sociali și psihologi din structurile DGASPC și din diverse ONG-uri clujene în vederea instruirii lor în meseria de Consilier pentru dezvoltare personală, curs acreditat ANC.
– a organizat 6 module ale cursului de formare, ținut pentru 2 grupe a câte 25 de specialiști (7 întâlniri, 15 zile, 120 de ore).
– a organizat 5 mese rotunde la care au participat peste 30 de specialiști în cadrul cărora s-au dezbătut și finalizat manualul și instrumentele care sunt folosite pentru înscrierea familiilor de suflet, precum și întreaga metodologie utilizată în lucrul cu beneficiarii pe durata întregului proiect.
– a organizat 4 cursuri de parenting în care viitoare familii de suflet au aflat informații despre relația cu copiii astfel încât, în cunoștință de cauză, să decidă dacă pot să se implice pe termen lung în dezvoltarea copiilor și pentru a evita o nouă trauma printr-un nou abandon.

Pentru mai multe informaţii: www.atelieruldefaptebune.ro şi www.familiidesuflet.ro/despre

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org sau www.granturi-corai.ro