About us Programs Help and Donate Contact
ro hu

Program de after-school destinat copiilor provenind din familii vulnerabile social

Programul se adresează copiilor, elevi de şcoală primară şi gimnazială, cu un nivel ridicat de risc privind excluderea socială. Cei 20 de beneficiari, în majoritate de etnie romă, provin din familii cu probleme economico-sociale (familii monoparentale, părinţi în detenţie, părinţi aflaţi la muncă în străinătate, membri ai familiei cu diferite adicţii, situaţii frecvente de violenţă domestică şi abuz).
Prin activităţile realizate, se urmăreşte prevenirea abandonului şcolar şi îmbunătățirea ratei succesului școlar ale copiilor beneficiari în paralel cu dezvoltarea abilităţilor lor sociale, ale abilităţilor de viaţă independentă.
Voluntarii şi specialiştii SAMR Bucureşti furnizează copiilor beneficiari activităţi precum: asigurarea mesei de prânz, suport în efectuarea temelor, suport în vederea recuperării decalajului educaţional la materiile de bază (limba română, matematică), sesiuni de informare care promovează toleranţa şi nediscriminarea, adoptarea unui stil de viaţă sănătos, adoptarea comportamentelor non-violente, activităţi de socializare.
Activităţile de educaţie non-formală reprezintă o componentă importantă a programului care oferă copiilor participanţi oportunitatea să-şi modeleze atitudinile, să-şi dezvolte noi abilități, să-şi cultive propriul sistem de valori.
Din 2016, SAMR Bucureşti furnizează în cadrul acestui program şi servicii gratuite de consiliere psihologică destinate copiilor beneficiari şi membrilor familiilor acestora.

PROGRAM KEY DATA

    • Program iniţiat în 2011
    • 20 beneficiari
    • Program în derulare
    • Partener: Şcoala nr. 1 “Sfinţii Voievozi”, sector 1, Bucureşti