About us Programs Help and Donate Contact
ro hu

Centru de suport şi consiliere demarat la Blaj

La sfârșitul lunii ianuarie, la Blaj, a fost demarat proiectul “Centrul de suport și consiliere pentru părinți și copii”, al cărui scop este să crească accesul la serviciile de informare, consiliere și educație parentală pentru 15 familii care au în îngrijire copii și tineri cu dizabilități.

Proiectul oferă informare şi consiliere individuală și de grup asupra drepturilor sociale și a măsurilor de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale. În același timp, urmărește să asigure consiliere psihologică individuală și de grup, acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale, creând astfel o rețea locală de suport, formată din profesioniști care lucrează în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități și derulând 2 campanii de sensibilizare în comunitate legate de problematica copilului și a tânărului cu dizabilități.