Despre Noi Programe Ajută și Donează Contact
en hu

Tineretul maltez, o singură voce!

Serviciul de Ajutor Maltez în România este aplicantul unui proiect multinațional, în numele Rețelei Internaționale a Tineretului Maltez, al cărui obiectiv este dezvoltarea capacității structurilor de tineret malteze în domeniul comunicării, pentru ca munca de tineret să aibă un impact eficient și durabil, atât la nivel local, cât și internațional.

Obiectivele proiectului sunt:

1) Dezvoltarea de instrumente și materiale și a unui plan de comunicare la nivel local.

2) Îmbunătățirea comunicării interne în fiecare organizație parteneră.

3) Creșterea vizibilității și a recunoașterii organizațiilor malteze ca entități care derulează programe de impact pentru nevoiași, având la bază credința și beneficiind de implicarea voluntară a tinerilor.

4) Realizarea transferului de cunoștințe și experiență în domeniul comunicării între 9 structuri de tineret malteze

5) Îmbunătățirea comunicării între membrii Rețelei Internaționale a Tineretului Maltez.

În cadrul proiectului vor avea loc activități locale specifice în fiecare organizație în parte, bazate pe analiza nevoilor de comunicare, dar și întâlniri internaționale care vor facilita schimbul de experiență, împărtășirea rezultatelor și a instrumentelor de comunicare.

Țările direct participante la proiect sunt: Albania, Cehia, Lituania, Polonia, România, Ucraina, Ungaria și Slovacia, cu susținerea Germaniei.

***

În 20-21 octombrie a avut loc la Ehreshoven, Germania, lansarea proiectului. A fost prezentat cadrul implementării: scopul, obiectivele, activitățile, metodologia de lucru. Apoi a avut loc în plen expunerea planurilor de acțiune naționale ale fiecăreia din țările partenere. Toți cei prezenți au beneficiat apoi de un atelier pe comunicare, care s-a axat pe schimb de practici în realizarea materialelor vizuale de promovare a activitățior de tineret, dar și în împărtășirea de resurse pentru crearea unor produse de comunicare dinamice, rapide și care nu implică costuri prea mari.

Lunile care urmează vor fi dedicate dezvoltării și implementării activităților de comunicare pe plan local. În paralel, un grup de lucru internațional, format din membrii rețelei, va comunica constant pentru a împărtăși evoluția proiectului la nivel local, dar și pentru a oferi sugestii în utilizarea diferitelor instrumente de comunicare. Proiectul se va finaliza cu o întâlnire între țările participante, unde vor fi expuse materialele create, impactul realizat, provocările și soluțiile întâmpinate în implementarea activităților locale.

Proiectul are o durată de 6 luni (21 octombrie 2017 – 20 aprilie 2018) și se derulează cu susținerea financiară a Fundației Renovabis.