Despre Noi Programe Ajută și Donează Contact
en hu

Dezvoltarea politicilor de protecție socială pentru o consecventă creștere organizațională

Serviciul de Ajutor Maltez în România a inițiat în luna februarie proiectul „Dezvoltarea politicilor de protecție pentru o consecventă creștere organizațională”.

Prin această inițiativă adresată consolidării capacității organizației de a livra către beneficiari servicii cât mai eficiente, SAMR încearcă să dezvolte politici de protecție pentru copiii și adulții aflați în stare de vulnerabilitate. Crearea de instrumente de monitorizare și evaluare a implementării politicilor nou dezvoltate se înscriu de asemenea între dezideratele proiectului. Cursuri de formare, analize și discuții pe tematici specifice vor antrena diferitele categorii de actori organizaționali, contribuind la creionarea unui proces integral și integrat în practicile Serviciului de Ajutor Maltez în România.

Proiectul va îmbunătăți calitatea serviciilor existente și va oferi cunoștințe și expertiză privind munca socială pentru a fi mai eficientă și pentru a produce un impact mai mare în viața beneficiarilor noștri. Angajați, specialiști și voluntari, alături de persoanele destinatare ale serviciilor sociale livrate de SAMR sunt beneficiarii acestui proiect.

Dezideratele în cadrul celor 12 luni de implementare sunt:

  • Crearea cadrului pentru dezvoltarea politicilor de protecție: angajarea personalului necesar, dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile de resort, definirea planului de acțiune.
  • Crearea politicilor de protecție și a instrumentelor pentru implementarea acestora: organizarea de cursuri de formare și ateliere pentru asistenții sociali din cele 17 sucursale și filiale, dar și pentru structurile de conducere locale din cadrul SAMR. La rândul lor, vor fi instruiți ulterior voluntarii și angajații din sucursalele și filialele malteze.
  • Revizuirea Codului de Etică al SAMR, introducându-se și partea de politici de protecție a drepturilor beneficiarilor și a personalului (voluntar și angajat)
  • Elaborarea unui Manual de legislație și implementare referitor la politicile de protecție
  • Implementarea politicilor de protecție în cadrul activităților malteze pentru copii și adulți aflați în stare de vulnerabilitate
  • Comunicarea progresului și a rezultatelor – crearea de materiale video de promovare a drepturilor copiilor, campanie de informare la nivel local, regional și național, crearea unui forum virtual de discuție pe marginea acestor politici

Proiectul va fi finalizat la 28 februarie 2018.