About us Programs Help and Donate Contact
ro hu

Centrul de zi pentru copii din Valea Crișului

Săptămâna trecută s-au finalizat pregătirile actelor pentru acreditarea spațiului și a serviciilor

sociale pentru Centrul de zi pentru copii Valea Crișului. 

S-a obținut autorizația sanitară de funcționare și, în continuare, se pregătesc actele pentru

avizul de securitate la incendiu pentru schimbările de destinație a imobilului închiriat de

SAMR pentru activitatea desfășurată la Valea Crișului.  

Celor trei componente ale proiectului existente voltige (gimnastică acrobatică pe cal), atelier

de țesătorie și broderie, atelier de tâmplărie pentru copii și tineri de etnie romă li se

va adăuga o acțiune nouă ce presupune descoperirea copiilor cu talent muzical și dezvoltarea

aptitudinilor muzicale.