Despre Noi Programe Ajută și Donează Contact
en hu

Centru de zi pentru copii dezavantajați socio-economic la Aiud

În săptămâna care tocmai s-a încheiat, în cadrul Sucursalei de la Aiud a fost lansat

proiectul Centru de zi pentru copii dezavantajați socio-economic, al cărui scop este să asigure

fiecărui copil dreptul de a-și păstra relațiile cu familia și comunitatea, de a preveni neglijarea,

abandonul și instituționalizarea, precum și vagabondajul și delicvența juvenilă.

Proiectul oferă îngrijire, supraveghere și securitate pe o perioadă importantă a zilei, activități

ludice și de socializare, îndrumare și sprijin la realizarea temelor școlare, programe

distractive, culturale și excursii.

Serviciul se adresează copiilor care provin din familii aflate în dificultate, perioada de

desfășurare fiind de 12 luni.