Despre Noi Programe Ajută și Donează Contact
en hu

Anunț de angajare

Serviciul de Ajutor Maltez din România organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă de

ASISTENT SOCIAL sau profesii din domeniul social

(ex. Psiholog, psihopedagog, sociolog, pedagog social, etc.)

La punctul de prezență din comuna Diosig, județul Bihor!

Condiții minime:

 • Diplomă de licență în domeniu
 • Cunoștințe de operare calculator (MS Office, internet)
 • Permis de conducere categoria B, sau angajament de obținerea acestuia
 • Cazier judiciar

Înseamnă un avantaj :

 • Experiență în domeniul incluziunii sociale
 • Experiență în domeniul activitățiilor cu copii de etnie rromă
 • Experiență în domeniul organizării de evenimente
 • Experiență în domeniul managemant de proiecte
 • Cunoștința limbii maghiare

Competențe necesare:

 • Bune abilități de comunicare și construirea relațiilor personale
 • Precizie, fiabilitate, punctualitate, creativitate
 • Capacitate de organizare și derulare a procedurilor de lucru în mod individual și în echipă

Sarcini specifice:

 • Organizarea activitățiilor și evenimentelor comunitare și pentru copii
 • Consiliere personală și comunitară
 • Desfășurarea activitățiilor profesionale de grup (copii și adulți)
 • Sarcini în domeniul administrației sociale
 • Sarcini administrative de birou

Dosarul de participare trebuie să conțină:

 • CV Europass
 • Scrisoare de motivație
 • Scrisoare de recomandare de la locul precedent de muncă sau instituție de învățământ
 • Copia ultimei diplome relevantă în domeniu
 • Copia actului de identitate

Întrebăriile și dosarele de participare pot fi trimise la adresa de e-mail: andras.lorand@maltez.ro!