Despre Noi Programe Ajută și Donează Contact
en hu

Istoric și Organizare

Decembrie 1989 a fost luna care a marcat căderea comunismului în România. Pentru prima dată după mulţi ani, România îşi deschidea graniţele şi îşi arăta şi faţa ascunsă: condiţiile deplorabile din casele de copii, căminele pentru vârstnici, spitale şi sărăcia generalizată.

istoric-01

Cei de la Serviciul de Ajutor Maltez din Germania (Malteser Hilfsdienst Deutschland – MHD) şi-au dat seama că România are nevoie de ajutor pe termen lung. Acesta a fost contextul în care au sosit în ţara noastră primii voluntari de la Serviciul de Ajutor Maltez din Germania, Austria şi Ungaria. Imediat după Crăciunul din 1989 a sosit primul transport umanitar la Timişoara, urmat de alte transporturi în diferite oraşe.

Această acţiune amplă nu s-a putut realiza decât cu sprijinul mai multor voluntari din România, care au răspuns promt iniţiativei MHD. Primii voluntari români au ajutat la organizarea transporturilor ajutoarelor umanitare, la descărcarea şi distribuirea lor, au intermediat relaţiile cu autorităţile locale. Un entuziasm general i-a cuprins pe toţi cei care s-au implicat în acele acţiuni. Satisfacţia de a putea ajuta, de a avea puterea de a genera o schimbare pozitivă, le-a dat curajul de a înfiinţa o asociaţie similară în România.

Cei de la Serviciul de Ajutor Maltez din Germania, impresionaţi de dăruirea voluntarilor români, le-au oferit acestora tot sprijinul în demersul lor. Astfel, pe 11 mai 1991, un grup de 25 de oameni binevoitori (studenţi, preoţi, medici, jurişti, avocaţi), călăuziţi de principiul Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta „Păstrarea credinţei şi ajutorarea nevoiaşilor”, punea la Cluj-Napoca bazele Serviciului de Ajutor Maltez în România.

Dorinţa de a se implica şi în alte localităţi s-a materializat prin înfiinţarea în acelaşi an a primelor sucursale / filiale ale Serviciului de Ajutor Maltez în România la Timişoara, Sfântu Gheorghe, Baia Mare.

istoric-02

Cu entuziasm şi muncă dedicată, organizaţia a crescut odată cu anii. Azi, după 25 de ani de voluntariat şi proiecte sociale, Serviciul de Ajutor Maltez în România este o organizaţie naţională având 17 filiale şi sucursale suținute de aproximativ 1000 de voluntari.

Voluntarii au rol cheie în viaţa organizaţiei: ei reprezintă 95% din membrii acesteia şi prin dedicarea, energia şi devotamentul lor consecvent duc mai departe misiunea Serviciului de Ajutor Maltez în România.

Structura
organizaţională

Adunarea Generală este forul suprem de conducere al organizaţiei. Aceasta alege un Consiliu Director cu un mandat de 4 ani.

Deciziile Consiliului Director ca mandatat al Adunării Generale sunt implementate de către Secretariatul General care coordonează şi supraveghează, împreună cu responsabilii din fiecare sucursală și filială, activităţile Serviciului de Ajutor Maltez în România.

Consiliul director

Dénes Mihály
Preşedinte

Tischler Ferenc
Vicepreşedinte de rit romano-catolic

Palai Kristóf
Vicepreşedinte de rit greco-catolic

Călin Piescu
Reprezentant al Asociaţiei Ordinului de Malta în România

Hegedüs Gergő
Conducător TMR

Kovács Petru
Medicul asociației

László Lajos
Membru

Fari Palkó Ilona
Membru

Laszló Erika
Membru

Secretariatul General

Tischler Ferenc
Secretar General

Rodica Meseşan
contabil

Barla Istvan
responsabil logistică

Dana Pop
responsabil HR, coordonator voluntari

Anca Simu
locțiitor secretar general

Pünkösti Zsolt
responsabil proiecte

Noemi Kadar
economist