Despre Noi Programe Ajută și Donează Contact
en hu

Expert accesare fonduri nerambursabile și scriere proiecte

Descrierea locului de muncă:

 • Identifică și propune metode de finanțare aplicabile din programe/apeluri/fonduri nerambursabile românești sau europene
 • Oferă consultanță pentru realizarea de proiecte finantabile din diverse programe de finanțare și asistență in implementarea lor
 • Pregătește prezentări privind finanțările posibile, fișe de program și formulare de solicitare
 • Evaluează sau participă la evaluarea eligibilității ideii de proiect ȋn baza informațiilor primite de la finanțatori
 • Redactează proiectele de finanțare, elaborează cereri de finanțare, bugete, analize cost beneficiu și alte anexe prevăzute în Ghidurile Solicitantului
 • Realizează și transmite planul de lucru cu termene, responsabilităti și documentele necesare a fi pregătite  
 • Face propuneri privind structura parteneriatului și poate participa la negocierea condițiilor de parteneriat (durată, aport financiar, responsabilități, activități)
 • Identifică și colectează informațiile necesare elaborării proiectului ȋn funcție de nevoi și abilități
 • Intocmește documentația proiectului (fișă de proiect, analiză financiară, studiu de fezabilitate)
 • Construiește bugetul proiectului ȋmpreună cu departamentul financiar
 • Realizează verificarea eligibilității proiectului ȋnainte de transmiterea acestuia
 • Elaborează rapoarte periodice de monitorizare și evaluare  privind activitățile proiectelor finanțată

Cerințele locului de muncă:

 • Cunoștințe foarte bune de limba engleză scris/vorbit.
 • Cunoștințe PC (PowerPoint, Excel, Word).
 • Permis conducere categoria B.
 • Experiență ȋn scrierea și implementarea de proiecte.
 • Experiență ȋn domeniul consultnței ȋn management pentru accesarea fondurilor, ȋn elaborarea cererilor de finanțare.

Candidatul ideal pentru noi este persoana care:

 • Are bune abilități de comunicare, seriozitate, corectitudine, capacitate decizională, confidențialitate și loialitate față de asociație. 
 • Persoană analitică, disciplinată, ordonată, cu motivare interioară și dorința de a ȋnvăța permantent
 • O atitudine independentă și pozitivă, orientare către rezultate.
 • Capacitate de organizare și planificare.
 • Disponibilitate pentru program prelungit și deplasări.
 • Comunică bine cu colegii și cu partenerii organizației.
 • Dorește să se dezvolte, să învețe, personalitate proactiva.
 • Valorile lui sunt creștine.
 • Are deschiderea de a lucra și cu voluntarii.

Noi oferim:

 • Posibilități de dezvoltare profesională:cursuri, pregătiri profesionale, participări la conferințe.
 • Echipă multidisciplinară cu care să colaboreze.
 • Un climat pozitiv la locul de muncă.

Acte necesare:

 • Scrisoare de intenție
 • Curriculum vitae
 • Copii după diplome și alte certificate relevante

Tipul de angajare: Program normal de 8 ore/zi (fulltime).

Actele necesare se trimit electronic la adresa de e-mail: pop.larisa@maltez.ro cu   mențiunea expert scriere proiecte. Pe baza dosarelor primite, comisia de examinare va efectua o primă selecție, urmând să invite (prin telefon) persoanele selectate, care vor participa la o întâlnire cu membrii comisiei.

Angajator: Serviciul de Ajutor Maltez în România

Sediul angajatorului: Cluj Napoca

Termen depunere dosare: 26.11.2021., ora 12,00

Persoană de contact: Pop Larisa,tel:0726296666,de luni până vineri, între orele 10-16

IMPLICĂ-TE ȘI TU!